top of page
ธุรกิจห้องประชุม

Corporate

กลุ่มบริษัท และโรงงานอุตสาหกรรมเป็นส่วนงานที่ซับซ้อนในการบริหารจัดการด้านบุคลากร และ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน โซลูชันของ กิน-อยู่-ดี แพลตฟอร์ม ช่วยให้สามารถรับรู้ถึงสถานการณ์และให้วิธีที่ประหยัดต้นทุนในการดูแลสุขภาพของพนักงาน และส่วนงานพยาบาล ตลอดจนปกป้องพนักงานให้เกิดความปลอดภัยภายในสำนักงานและโรงงานอุตสาหกรรม

icon-08.png
icon-09.png

เสริมประสิทธิภาพในการดูแลพนักงานของคุณ
ด้วยแอปพลิเคชัน AIDERY Connect และ
AIDERY Caregiver

เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการบริหารจัดการงานด้านสุขภาพของบุคลากร และปกป้องความปลอดภัยภายในโรงงาน

เพื่อให้แน่ใจว่าสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานในโรงงานได้รับการปรับให้สมบูรณ์และเกิดการลดต้นทุนด้านงานสุขภาพลง ที่ส่งผลดีต่อเจ้าของธุรกิจ โซลูชันการดูแลสุขภาพและเฝ้าระวังด้านความปลอดภัยของ กิน-อยู่-ดี แพลตฟอร์ม ช่วยให้ภาพที่สมบูรณ์แก่คุณด้วยการเชื่อมต่อกล้องวงจรปิดภายในโรงงานเข้ากับ กิน-อยู่-ดี ด้วยระบบวิเคราะห์ปัญญาประดิษฐ์อัจฉริยะ (AI) ซึ่งช่วยให้คุณจับตาดูการทำงานทั้งหมดของคุณ ผ่านหน้าจอสังเกตการณ์ในห้องควบคุมของโรงงาน ระบบเดียวกันนี้สามารถปกป้องพนักงานของคุณจาก ความเสี่ยงต่างๆ เช่น การบุกรุก การโจรกรรม อุบัติเหตุ และเหตุการณ์ผิดปกติต่างๆ ที่มีโอกาสนำมาซึ่งความเสียหายต่อโรงงานของคุณ และทำให้มั่นใจว่าพนักงานของคุณปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย การตรวจสอบระยะไกลช่วยให้คุณครอบคลุมหลายกล้องได้จากห้องควบคุมเดียว 

เสริมประสิทธิภาพในการดูแลพนักงานของคุณด้วย แอพพลิเคชัน AIDERY Connect และ AIDERY Caregiver

ด้วยการตรวจสอบบันทึกค่าสุขภาพของพนักงาน ผ่านเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพของพนักงานเข้ากับระบบจัดการสุขภาพภายในโรงงานของคุณ ด้วยแอพพลิเคชัน AIDERY Connect และ AIDERY Caregiver ช่วยให้โรงงานของคุณจัดการกับความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพเมื่อโรงงานของคุณต้องการทำประกันสุขภาพให้แก่พนักงาน สิ่งที่ดีเหล่านี้ยังไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น ด้วยการรวบรวมคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพจากซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่จะสามารถประเมินผลค่าสุขภาพของผู้ใช้งานได้ และด้วยเทคโนโลยีที่ดีกว่านี้ เพื่อเชื่อมต่อความสัมพันธ์ด้านสุขภาพที่ดีระหว่างโรงงานและพนักงาน เราจึงช่วยให้คุณ สามารถตรวจสอบค่าสถานะสุขภาพต่างๆของพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านแพลตฟอร์มเดียว จากศูนย์บริการสุขภาพภายในโรงงาน ของคุณ มั่นใจได้ว่าสุขภาพของพนักงานจะได้รับการดูแลอย่างดี ตลอดระยะเวลาที่ปฏิบัติภาระกิจภายในโรงงาน ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพของพนักงานให้ดีมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ความมุ่งมั่นของเราในการดูแลบริการหลังการขายผลิตภัณฑ์ของเรายังช่วยให้โรงงานของคุณบรรลุเป้าหมายการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างอุ่นใจและบรรลุจุดประสงค์สูงสุดในการดำเนินงาน

Customer need

78670-1@2x.png

แอปพลิเคชันที่ช่วยให้การดูแลสุขภาพและดูแลคนในครอบครัวเป็นเรื่องง่าย สามารถใช้งานกับฟังก์ชันการดูแลสุขภาพ และใช้งานร่วมกับอุปกรณ์วัดค่าสุขภาพต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

10.png

VAM Security

เรามี Analytics ที่จำเป็นสำหรับคุณ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานได้หลายรูปแบบ เพื่อวิเคราะห์ผลจากกล้อง สามารถแจ้งเตือนเหตุผิดปกติผ่าน SMS, Line หรืออีเมล

Stylistic Realistic Laptop and Smartphone Mockup copy.png

แอปพิเคชันสำหรับ Caregiver เจ้าหน้าที่ทางด้านสุขภาพ หรือ อาสาสมัครทางด้านสาธารณสุข เพื่อช่วยให้การออกตรวจสอบสุขภาพนอกสถานที่ให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น และมีความแม่นยำของข้อมูล

Desktop copy.png

บริการระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเหตุการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง

bottom of page