top of page
Modern Housing Complex

Housing Estate

ไม่ว่าคุณจะรับผิดชอบหมู่บ้านหรือคอนโดมิเนียม หัวใจสำคัญ คือการดูแลสมาชิกชุมชนให้มีความปลอดภัยและได้รับสภาพแวดล้อมการเป็นอยู่ที่ดี โซลูชัน AIDERY Connect และ VAM Security ของ กิน-อยู่-ดี แพลตฟอร์ม สามารถปกป้องสมาชิกภายในชุมชนของคุณ และช่วยให้การดำเนินงานของคุณดำเนินไปอย่างราบรื่น

icon-05.png
icon-06.png
icon-07.png

กิน-อยู่-ดี แพลตฟอร์ม พร้อมให้บริการสมาชิกภายในชุมชนของคุณ

กิน-อยู่-ดี แพลตฟอร์ม เป็นแพลตฟอร์มสำหรับคุณในการมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นให้แก่สมาชิกชุมชนของคุณ ภายในหมู่บ้านหรือคอนโดมิเนียม ฮาร์ดแวร์ VAM Security ของเราสามารถเชื่อมต่อ API กับกล้องวงจรปิดได้อย่างง่ายดาย ช่วยให้คุณสามารถดูแลความปลอดภัยให้กับสมาชิกชุมชนของคุณ โดยครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของหมู่บ้านหรือคอนโดมิเนียมคุณโดยไม่เกิดความรบกวนแก่สมาชิกชุมชน ทั้งภายในและภายนอกจากศูนย์กลาง ด้วยการสนับสนุนจากการใช้ซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) คุณสามารถระบุเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว สังเกตบุคลากร และตรวจสอบบุคคลที่น่าสงสัยทั้งภายในและภายนอกหมู่บ้านหรือคอนโดมิเนียม ที่อาจนำมาซึ่งเหตุไม่คาดฝัน รวมถึงการโจรกรรม และอื่นๆ ได้แบบอัตโนมัติ ช่วยให้คุณดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงเหตุการณ์ด้านความปลอดภัยที่อาจสร้างความเสียหายต่อชื่อเสียงของคุณได้

 

โดยบริการของ กิน-อยู่-ดี แพลตฟอร์ม ยังสามารถตรวจสอบและแจ้งเตือนผ่านแพลตฟอร์มได้ตลอด 24 ชม. สามารถปรับแต่งความสามารถของซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ให้ตรงตามความต้องการของคุณ ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และมาตรฐานการบริการของเรา ช่วยให้คุณทำการเปลี่ยนแปลงอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งนำไปสู่การสนับสนุนแบรนด์ของคุณให้เกิดความเข้มแข็ง น่าเชื่อถือ ในด้านของความปลอดภัย และทำให้คุณมีโอกาสต้อนรับสมาชิกใหม่ที่พร้อมเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชนของคุณมากขึ้น

Customer need

10.png

เรามี Analytics ที่จำเป็นสำหรับคุณ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานได้หลายรูปแบบ เพื่อวิเคราะห์ผลจากกล้อง สามารถแจ้งเตือนเหตุผิดปกติผ่าน SMS, Line หรืออีเมล

78670-1@2x.png

แอปพลิเคชันที่ช่วยให้การดูแลสุขภาพและดูแลคนในครอบครัวเป็นเรื่องง่าย สามารถใช้งานกับฟังก์ชันการดูแลสุขภาพ และใช้งานร่วมกับอุปกรณ์วัดค่าสุขภาพต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

Desktop copy.png

บริการระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเหตุการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง

bottom of page