top of page
กิน-อยู่-ดี.png

Aging In Place & Wellness

The personal (exposome)

  • ดูแลสุขภาพส่วนบุคคล

       สำหรับการดูแลสุขภาพส่วนบุคคล ภายในครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ อาศัยอยู่บ้านพักเพียงลำพัง หรือ ผู้ป่วยที่ต้องการ การเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ด้วยอุปกรณ์ LoRa Smart Watch และ LoRa Necklace ค่าสุขภาพต่างๆจะถูกส่งข้อมูลมายัง Family Connect App โดยที่สมาชิกครอบครัว สามารถรับรู้และตรวจสอบค่าสถานะสุขภาพของคนที่คุณรักได้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ตาม

  • ให้ความช่วยเหลือฉุกเฉิน

       ด้วยความปลอดภัย และการเฝ้าระวังที่ดีขึ้น ดูแลรอบพื้นที่บริการ ผ่านกล้อง CCTV ด้วยระบบตรวจจับการล้ม การเคลื่อนไหวที่ผิดปกติด้วยปรัญญาประดิษฐ์ ที่มีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยอุปกรณ์ช่วยเหลือ LoRa SOS Button Wireless Speaker และบริการจาก 24/7 Care Center ที่จะคอยเฝ้าระวังตลอด 24 ชม. โดยเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน หน่วยบริการ 24/7 Care Center จะส่งความช่วยเหลือไปถึงสถานที่เกิดเหตุอย่างรวดเร็วด้วยบริการ ER-Operation Service ที่มีการเชื่อมต่อร่วมกับโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด เหมาะสำหรับบ้านพักคนชรา คอนโด หรือหมู่บ้าน ที่มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ร่วมกันจำนวนมาก

  • สนับสนุนหน่วยงานทางการแพทย์

 ช่วยให้การออกตรวจสุขภาพนอกสถานที่ทุกครั้ง มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยได้รับข้อมูลที่เป็นจริงเสมอ และมีความแม่นยำของข้อมูลที่ถูกต้อง ด้วย Health Kit Set ที่จะจัดเก็บข้อมูลลง Care Giver App ทันที ที่มีการตรวจวัดค่าสุขภาพทุกครั้ง จึงลดภาระและโอกาสการสูญหายของเอกสารได้อย่างดี เพิ่มการวิเคราะห์สุขภาพของสมาชิกในชุมชนหรือพื้นที่บริการด้วย Analytics Studio เพื่อนำไปสู่การพัฒนาการดูแลสุขภาพของสมาชิกชุมชนหรือพื้นที่บริการที่ดีขึ้น

Security & Surveillance

The external (exposome)

  • เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพย์สิน

       สำหรับพื้นที่ที่ต้องการการรักษาความปลอดภัยสูง ป้องกันเหตุการณ์ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินมีค่า ด้วย AI มาดูแลรักษาความปลอดภัยที่ครอบคลุมพื้นที่ ที่หลากหลาย สวนสาธารณะ อาคารจอดรถ ฟิตเนส สระว่ายน้ำ มีศูนย์บริการ 24/7 ที่คอยให้ความช่อยเหลือตลอด 24 ชม. พร้อม Cloud Bot คอยแจ้งความผิดปกติ หรือเหตุที่อาจเกิดขึ้นล่วงหน้าได้ แบบ Real-time รวมถึงอุปกรณ์ Smart Radar Pole ที่ช่วยเสริมความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการตรวจสอบรายงานการวัดค่าสภาพอากาศ และฝุ่นละออง (PM 2.5) ที่อยู่รอบพื้นที่บริการ

  • เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านสุขภาพ

       เสริมสร้างความปลอดภัยด้านสุขอนามัยให้กับพื้นที่บริการ เหมาะสำหรับ โรงแรม โรงเรียน ห้างสรรพสินค้า หรือพื้นที่สาธารณะที่มีผู้คนใช้บริการจำนวนมาก ภายใต้สถานการณ์ Covid-19 ด้วย อุปกรณ์ Mobility Edge AI ที่ใช้สำหรับการคัดกรองคนเข้า-ออก พื้นที่บริการ ด้วย AI ที่เหมาะสม การสแกนใบหน้า สแกนการสวมใส่หน้ากากอนามัย ภายในพื้นที่บริการ เสริมการรักษาความสะอาดเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้เข้าใช้บริการด้วย Safe UVC ที่ใช้ในการฆ่าเชื้อโรคและเชื้อไวรัส

Personalized & Precision Healthcare

Biological responses

  • การดูแลสุขภาพระยะยาวและตามพื้นฐาน DNA

       เสริมการติดตามสุขภาพของคนไข้พักฟื้นที่บ้าน และเฝ้าระวังโรค  โดยแพทย์สามารถนำผลการตรวจสุขภาพของคนไข้มาวิเคราะห์ผลสุขภาพได้จากการเก็บสถิติข้อมูลสุขภาพ สามารถให้คำแนะนำการรักษาเบื้องต้น รวมถึงการให้คำปรึกษาอาการทั่วไป ผ่าน Virtual Clinic Platform ช่วยให้คนไข้ลดการเดินทางจากที่พักมายังสถานพยาบาล เสริมด้วยการดูแลด้านผิวหนังด้วย AI for Medical Skin Care สำหรับคนพิเศษที่มีอาการของผิวหนังร่วมด้วย เหมาะสำหรับคลินิก โดยเลือกทานอาหารให้เหมาะสมกับร่างกาย เป็นอีกหนึ่งวิธี ที่ช่วยปกป้องร่างกายของเรา ให้มีสุขภาพที่ดีอยู่เสมอ ที่สุดแล้วเมื่อคุณสามารถรับรู้ได้ ว่า DNA ของคุณเหมาะกับอาหารแบบใด การเลือกอาหารที่ดีและมีประโยชน์ต่อร่างกาย ก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไป

bottom of page