กิน-อยู่-ดี แพลตฟอร์ม
Tech Talk Series

Contributed Tech Talks NOW!

16

          All series are contributed by AIC (Advance Innovation Center), Faculty of Engineering, Burapha University and BDH (Bangsaen Design House). We present our experts talking about the open SDK/API and innovations especially IoT devices, Edge computing, IoT platform, AI platform and vertical services for Researchers, Developers, Mid-stream and Down-stream.

Episodes

Let Your Data Take Your Business to Higher Grounds

We provide our Open Platform to let you enjoy and get benefit from all data from IoT devices, CCTV video frames, Activity Profiles, Health Profiles, Diet & Nutrition Profiles and DNA's Exome Profile.

IoT & Smart Electronics 

To explore and analyze the data from well-known  wearable devices, HIVE devices, Smart Home devices and various IoT devices.

IoT & AI Platform

Powerful and Open IoT and AI Platform providing the security, data privacy (PDPA), Data Analytics Studio, multi-domain supporting and much more.

AI Edge Computing

The analyzed videos from any IP Camera brands based on ONVIF support, regular images and health imaging.

Data Service APIs

Supporting for Researchers, Developers, Data Analyst, 3rd party Platforms & Applications and any Experts of various related fields.

Tech Talk Series

HIVE Safe

HIVE Safe

Smart Necklace

เริ่มต้นการดึงข้อมูลเซนเซอร์จาก HIVE Safe ผ่าน command line interface เพื่อแสดงกราฟแบบ real-time

tensorflow2objectdetection.png

Object Detection

VAM SDK

เริ่มต้นกับ VAM Platform และแนะนำการเรียกใช้ VAM SDK เบื้องต้น

Metadata.png

Metadata Service API

VAM API and VAM Studio

เริ่มต้นการดึงข้อมูลการวิเคราะห์จาก metadata server เพื่อแสดงกราฟ

iOrder_Diet.png

iOrder Service API

iOrder Diet API

เริ่มต้นการดึงข้อมูลการโภชนาการจาก iOder service API เพื่อแสดงกราฟ

HIVE Protect.png

HIVE Protect Set

Home Assistant Compliant

อุปกรณ์ smart IoT devices ที่สามารถรองรับมาตราฐาน Home Assistant (HA)

AIDERY Connect_edited.jpg

AIDERY Connect App

Family Connect

การเชื่อมต่อข้อมูลกิจกรรมและค่า Vital Sign จาก Apple Health และ Google Fit

JSON.png

Data Service API

Kin-Yoo-Dee  API

เริ่มต้นการดึงข้อมูล IoT Data จาก PaaS service API เพื่อแสดงกราฟ

Data Visualization.png

Activity Analytics

Data Visualization

เริ่มต้นการดึงข้อมูล Physical Activity Profile เพื่อนำไปแสดงกราฟใน Googlee Data Studio