top of page
หมอใช้แท็บเล็ตดิจิตอล

Healthcare industry

สถานพยาบาลต่างไว้วางใจให้แอพพลิเคชัน AIDERY Connect ช่วยดูแลปกป้องผู้สูงอายุและผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง มาอย่างยาวนาน ปัจจุบัน เทคโนโลยีของเรายังช่วยให้สถานพยาบาลดูแลรักษาผู้ป่วยและผู้สูงอายุได้มากขึ้นด้วยการใช้ทรัพยากรที่น้อยลง อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

icon-01.png
icon-02.png
icon-03.png
icon-04.png

เสริมความปลอดภัย และเข้าถึงการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยการเฝ้าระวังผ่านเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพของผู้ป่วยและผู้สูงอายุเข้ากับแพลตฟอร์มของเรา ด้วยแอปพลิเคชัน AIDERY Connect ช่วยให้สถานพยาบาลของคุณปลอดภัยจากความเสี่ยงเมื่อผู้ป่วยและผู้สูงอายุ เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝัน เช่น การลื่นล้มหรือการหมดสติระหว่างเดิน เป็นต้น

 

สิ่งที่ดีเหล่านี้ยังไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้น ด้วยการรวบรวมคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมใหม่มาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพจากซอฟต์แวร์ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ที่จะสามารถประเมินผลค่าสุขภาพของผู้ใช้งานได้ และด้วยเทคโนโลยีที่ดีกว่านี้ เพื่อลดระยะห่างระหว่างครอบครัวเราจึงช่วยให้คุณ สามารถตรวจสอบค่าสถานะสุขภาพต่าง ๆ ของผู้ป่วยและผู้สูงอายุได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากที่บ้านของผู้ใช้งานผ่าน Smart Phone ของตนเอง ในขณะที่ผู้ป่วยและผู้สูงอายุได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีขณะที่อาศัยอยู่ในสถานพยาบาล ถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวให้ดีมากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ความมุ่งมั่นของเราในการดูแลบริการหลังการขายผลิตภัณฑ์ของเรายังช่วยให้สถานพยาบาลคุณบรรลุเป้าหมายการจัดซื้อจัดจ้างได้อย่างอุ่นใจและบรรลุจุดประสงค์สูงสุดในการดำเนินงาน

Customer need

78670-1@2x.png

แอปพลิเคชันที่ช่วยให้การดูแลสุขภาพและดูแลคนในครอบครัวเป็นเรื่องง่าย สามารถใช้งานกับฟังก์ชันการดูแลสุขภาพ และใช้งานร่วมกับอุปกรณ์วัดค่าสุขภาพต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

vxnat.png

Solution เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพความแม่นยำ และรวดเร็วในการวินิจฉัย เป็นประโยชน์ในการคัดกรองด้วยเทคโนโลยี AI

Stylistic Realistic Laptop and Smartphone Mockup copy.png

แอปพิเคชันสำหรับ Caregiver เจ้าหน้าที่ทางด้านสุขภาพ หรือ อาสาสมัครทางด้านสาธารณสุข เพื่อช่วยให้การออกตรวจสอบสุขภาพนอกสถานที่ให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น และมีความแม่นยำของข้อมูล

Desktop copy.png

บริการระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเหตุการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง

bottom of page