top of page
Group 372@2x.png

ตัวช่วยบันทึกข้อมูลภาวะสุขภาพอัจฉริยะ

ระบบแพลตฟอร์มที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการ Nursing Home, Senior Village, Senior Complex, Long Stay และหน่วยงานสาธารณสุขประจำตำบลและจังหวัด  พร้อมชุดกระเป๋าตรวจสุขภาพ และแอพพิเคชันสำหรับ Caregiver เจ้าหน้าที่ทางด้านสุขภาพ หรือ อาสาสมัครทางด้านสาธารณสุข เพื่อช่วยให้การออกตรวจสอบสุขภาพนอกสถานที่ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และได้รับข้อมูลที่เป็นจริงเสมอ มีความแม่นยำของข้อมูล และลดโอกาสการสูญหายของเอกสาร เพิ่มการวิเคราะห์สุขภาพของผู้ได้รับบริการหรือคนในชุมชน นำไปพัฒนาสู่การดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด

Google Play Icon + Imported Layers + Imp
Google Play Icon + Imported Layers + Fil

coming soon...

Group 4863@2x.png

บันทึกผลข้อมูลสุขภาพได้อัตโนมัติ

Group 4864@2x.png

เชื่อมต่ออุปกรณ์ medical ได้หลากหลาย

Group 4865@2x.png

แสกน OCR บัตรประชาชน เพื่อยืนยันตัวตน

Group 4866@2x.png

บันทึกภาพประกอบ อาการต่าง ๆ ได้สะดวก

Easy to use
Easy to use

press to zoom
Healthcare Professionals Devices
Healthcare Professionals Devices

press to zoom
Answer the personalized
Answer the personalized

press to zoom
Easy to use
Easy to use

press to zoom
1/3

เชื่อมต่ออุปกรณ์ Medical วัดค่าสุขภาพได้หลากหลาย

ข้อมูลค่าสุขภาพจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัยผ่านแอพพิเคชัน Care Giver และถูกส่งไปเก็บลงในระบบฐานข้อมูลชนิดพิเศษที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ (Immutable Database) พร้อมด้วยระบบบริหารจัดการข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล (PHR) ภายใต้ระแบบแพลตฟอร์มดิจิทัลด้านสุขภาพ (Digital Healthcare) ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกับระบบแพลตฟอร์มทางการแพทย์ผ่านมาตราฐาน HL7/FHIR ได้ทันทีและปลอดภัย อีกทั้งยังมีระบบ PHR Data Analytics ที่ตรวจสอบความผิดปกติ หรือแนวโน้มแตกต่างจากพื้นฐาน เพื่อทำการแจ้งเตือนไปยังส่วนตัว หรือแพทย์ผู้ให้บริการให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพ

Group 4872@2x.png

อัตราการเต้นของหัวใจ (Heart Rate)

Group 4873@2x.png

ความดันโลหิต (Blood Pressure)

Group 4875@2x.png

ค่าออกซิเจนในเลือด (Oxygen Saturation)

Group 4874@2x.png

ระดับน้ำตาลในเลือด (ฺBlood Sugar Level)

Group 4876@2x.png

อุณหภูมิร่างกาย  (Body Temperature)

Rectangle 166.png

ทำงานได้ง่ายขึ้น ด้วยระบบวางแผนการตรวจสุขภาพประจำเดือน

ด้วย Features มอบหมายงานให้แก่เจ้าหน้าที่ และการบันทึกค่าสุขภาพอัตโนมัติ ขณะเจ้าหน้าที่ เดินทางออกตรวจสุขภาพของสมาชิกชุมชน หรือโรงพยาบาล ที่มีการตรวจสุขภาพนอกสถานที่ เพื่อนำข้อมูลกลับมาวิเคราะห์สุขภาพโดยรวมของสมาชิกชุมชน และส่งต่อข้อมูลของสมาชิกที่มีความเสี่ยงต่อโรคต่างๆ ให้แพทย์ผู้ดูแล เตรียมการดูแลรักษาต่อไป

Group%20376%402x_edited.png
Group%20377%402x_edited.png
Group%20378%402x_edited.png

ระบบ Care Plan ช่วยสนับสนุนการทำงานของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ

ระบบจัดตารางแผนการตรวจเยี่ยมสุขภาพ ที่มั่นใจได้ว่าเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายไปสามารถตรวจค่าสุขภาพของคนผู้รับบริการได้อย่างใกล้ชิด สามารถดูภาพรวมของกลุ่มที่ตรวจค่าสุขภาพได้ผ่านหน้าแสดงผล Dashboard แบบครบทุกมิติ รวมทั้งสามารถแจ้งเตือนสุขภาพของคนรับบริการที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ และสามารถสร้างรายการแผนการดูแล และมอบหมายการทำงานให้ทีมเจ้าหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

bottom of page