top of page
การเซ็นสัญญา

Insurance

กิน-อยู่-ดี แพลตฟอร์ม ­­­­สนับสนุนด้านงานประกันสุขภาพ ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงในภาคการประกันสุขภาพ


ด้วยเทคโนโลยีที่สามารถรวบรวมข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้บริการจำนวนมากไว้ในที่เดียว และมี Dashboard แสดงข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้บริการ อาทิเช่น ดัชนีมวลกาย (BMI), อัตราการเต้นของหัวใจ,ค่าความดันโลหิต, น้ำตาลในเลือด ฯลฯ เพื่อสนับสนุนด้านงานประกันสุขภาพ ส่งผลดีต่อการคำนวณเบี้ยประกันสุขภาพที่เหมาะสม และสนับสนุนให้ผู้ใช้บริการ มีสุขภาพที่ดีพร้อมอยู่เสมอ รวมถึงการป้องกันภัยคุกคามด้านความปลอดภัยข้อมูลของผู้ใช้บริการที่พัฒนาถูกพัฒนาขึ้นให้เป็นมาตราฐาน กิน-อยู่-ดี แพลตฟอร์ม พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประสบการณ์ใหม่ที่ดีให้แก่ผู้ใช้รับบริการ

Customer need

78670-1@2x.png

แอปพลิเคชันที่ช่วยให้การดูแลสุขภาพและดูแลคนในครอบครัวเป็นเรื่องง่าย สามารถใช้งานกับฟังก์ชันการดูแลสุขภาพ และใช้งานร่วมกับอุปกรณ์วัดค่าสุขภาพต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

Stylistic Realistic Laptop and Smartphone Mockup copy.png

แอปพิเคชันสำหรับ Caregiver เจ้าหน้าที่ทางด้านสุขภาพ หรือ อาสาสมัครทางด้านสาธารณสุข เพื่อช่วยให้การออกตรวจสอบสุขภาพนอกสถานที่ให้มีประสิทธิภาพ

มากยิ่งขึ้น และมีความแม่นยำของข้อมูล

Desktop copy.png

บริการระบบเฝ้าระวังและแจ้งเตือนเหตุการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง

bottom of page