top of page
SmilesDNA เสมือนคู่มือคำแนะนำการใช้ชีวิตให้เป็นไปอย่างถูกต้อง และเหมาะสมกับร่างกายของคุณ

หากตัวเรามีสุขภาพที่ดีอยู่แล้ว การตรวจ Whole Exome Sequencing (WES) จะยิ่งส่งเสริมให้เราเข้าใจว่า เราควรจะรักษาสุขภาพให้ดีแบบนี้ต่อไป หรือดียิ่งขึ้น เราควรจะปฏิบัติตัวอย่างไร

การแสดงออกทางสรีระ และพฤติกรรมล้วนเกิดจาก 2 ปัจจัยหลัก

collection-of-different-joyful-millennia

นั่นคือ ปัจจัยทางด้านพันธุกรรม และปัจจัยทางด้านอาหารและสิ่งแวดล้อม

หลายๆคนอาจจะสังเกตว่าหากเราเป็นคนที่ทานอาหารดี ดูแลสุขภาพร่างกายดี และอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีแล้วนั้น เราก็น่าจะเป็นคนที่มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง แต่ในความเป็นจริงมีคนส่วนหนึ่ง ถึงแม้ว่าจะปฏิบัติตามนั้นก็ยังแสดงอาการโรคภัยไข้เจ็บบางอย่าง เพราะนี่เป็นสาเหตุมาจากปัจจัยทางพันธุกรรม เพราะพันธุกรรมในตัวเราเปรียบเสมือนแผนที่ของร่างกาย ที่จะคอยบ่งชี้ว่าเรามีตาสีฟ้า เราเป็นคนอ้วนง่าย หรือเราแพ้สารอาหารชนิดใดบ้าง เช่นเดียวกัน หากเรามีพันธุกรรมที่ดีแล้วแต่เราไม่ใช้ชีวิตให้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีหรือรับประทานอาหารที่ดีเราก็จะมีสุขภาพที่ไม่ดีได้เช่นกัน ดังนั้น หากเรารู้จักแผนที่ร่างกายของตัวเอง ก็จะช่วยให้เราสามารถวางแผนบริหารการใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องและได้รับสุขภาพที่ดีได้ไม่ยาก

DNA Boxs.png

SmilesDNA

เข้าใจ DNA ของคุณด้วยเทคนิค
Next Generation Sequencing (NGS)

เราจะได้แผนที่ DNA แบบสมบูรณ์ ซึ่งจะมีข้อมูลครอบคลุมสูงถึง 99% ของ DNA ทั้งหมดในร่างกายของเรา จำนวน 3,600 ล้านตัวอักษรเบส (โดยประมาณ) หรือเราจะอ่านแผนที่ DNA ของเราเฉพาะส่วนเส้นทางหลัก โดยนำข้อมูล DNA ที่จำเป็น มาประกอบการใช้ในชีวิตประจำวัน ให้เกิดประโยชน์ก็ได้ (ประมาณ 2 % ของ DNA ทั้งหมด) เพื่อเป็นพื้นฐานที่จะช่วยแนะนำตัวเราในการปรับวิถีชีวิตให้เหมาะสมกับร่างกายได้ดียิ่งขึ้น

เป็นเทคนิคที่มีความก้าวหน้ามากที่สุดในปัจจุบัน โดยอาศัยการตรวจรหัส DNA เพื่อที่เราจะได้เข้าใจถึง DNA ของเราว่ามีรหัสอะไรบ้าง โดยทำการอ้างอิงข้อมูลจากเดิมที่อาจเคยตรวจพบจากคนส่วนใหญ่ของโลกแปลเป็นการอ่านรหัส DNA ใหม่ของเราในทุกๆครั้ง เพื่อตรวจสอบว่ามีความผิดปกติหรือไม่

แปลผลลัพธ์วิเคราะห์การตอบสนองของร่างกาย

ระบบจะนำข้อมูล DNA มาวิเคราะห์หาผลการตอบสนองของร่างกายคุณต่อสารอาหารและวิตามินต่างๆ ที่เหมาะสมต่อร่างกาย โดยผลลัพธ์ของแต่ละคนจะมีการตอบสนองต่อสารต่าง ๆ ที่แตกต่างกันออกไป เช่น บางคนมีความไวต่อคาเฟอีนมากกว่าปกติ ทำให้ดื่มกาแฟแล้วใจสั่น หรือบางคนมีความต้องการวิตามินหรือสารอาหารมากกว่าคนอื่นๆ ทำให้ต้องเลือกทานอาหารเป็นพิเศษ

อาหารสุขภาพ

DIET

Optimal Diet Type :  ประเภทอาหารที่เหมาะสม

Alcohol sensitivity : ความไวต่อแอลกอฮอล์ 

Caffeine sensitivity : ความไวต่อคาเฟอีน

Theophylline sensitivity : ความไวต่อชา

Fat sensitivity : ความไวต่อไขมัน

Carbohydrate sensitivity : ความไวต่อคาร์โบไฮเดรต

Salt sensitivity : ความไวต่อเกลือ

Coeliac Predisposition : การแพ้กลูเตน (แป้งสาลี)

Lactose Intolerance : การแพ้แลคโตส (นมวัว)

Spice sensitivity : การตอบสนอต่อเครื่องเทศ

Taste sensitivity : ความไวต่อการรับรส

Sweet tooth : การติดรสชาติหวาน

Weight Regain : ความเสี่ยงน้ำหนักขึ้นหลังจากการลดน้ำหนัก

Detox : Toxin generation speed : ความไวในการกำจัดสารพิษ เฟส 1

Detox : Cruciferous Vegetable Needs : ความไวในการกำจัดสารพิษ เฟส 2

สามารถวิเคราะห์ DNA ของคุณได้ถึง 595 ชนิด
dna box create outline_2-03.png
dna box create outline_2-01.png
dna box create outline_2-04.png
dna box create outline_2-14.png
dna box create outline_2-13.png
dna box create outline_2-12.png
dna box create outline_2-11.png
dna box create outline_2-02.png
dna box create outline_2-07.png
dna box create outline_2-10.png
dna box create outline_2-08.png
dna box create outline_2-05.png
dna box create outline_2-09.png
dna box create outline_2-06.png
Group 4843@2x.png

iOrder แอปพลิเคชั่นที่แนะนำสารอาหารให้ตรงกับ DNA ของคุณ

บริการตรวจผลิตภัณฑ์ SmilesDNA เหมาะสมกับใคร 

เด็กเล่นเกม
กลุ่มวัยเด็ก

สำหรับวัยเด็กการตรวจดีเอ็นเอนั้นจะทำให้เราสามารถรู้ได้ว่าเรามีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคใดหรือไม่ (โรคแฝงทางพันธุกรรม) ควรต้องรับประทานอาหารชนิดใดเพื่อส่งเสริมพัฒนาการทางด้านร่างกายและสติปัญญา หรือควรจะหลีกเลี่ยงอาหารชนิดใดเพื่อไม่ก่อให้เกิดการแพ้และเจ็บป่วยได้ในอนาคต

กลุ่มวัยทำงาน

สำหรับวัยทำงานก็มีความสำคัญไม่แพ้กันในการดูแลรักษาสุขภาพในเรื่องการออกกำลังกายและสารอาหารรวมถึงการ เตรียมวางแผนครอบครัวในอนาคต

การประชุมสำนักงานธุรกิจ
คู่อาวุโส
กลุ่มผู้สูงอายุ

สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ การตรวจ DNA จะช่วยแนะนำได้ว่าควรทานอาหารชนิดให้มากขึ้น หรือลดอาหารชนิดใดลง เพื่อเพิ่มสารอาหารที่ดีต่อร่างกาย และลดความเสียงของโรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้น หรือเลือกทานอาหารเพื่อลดอาการของโรคบางชนิดลงได้

มาตรฐาน

สำหรับบริการของ SmilesDNA by กิน-อยู่-ดี ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยขั้นสูงสุดเทียบเท่ากับการบริการในต่างประเทศโดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านชีวสารสนเทศศาสตร์ (Bioinformatics) พร้อมมาตรฐาน CAP/CLIS และห้องแลปที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐานต่างประเทศ

CAP-Accreditation-Logo-e1539884378433.jp
clsi-logo.png
bottom of page