top of page

สถิติการใช้งานระบบ weSAFE@Home และช่วยเหลือผู้ป่วย

16

จังหวัด

106

โรงพยาบาล/Hospitel

3,369

บุคลากรทางการแพทย์

268,646

ผู้ป่วย HI/CI/Hospitel

weSAFE Statistics.png
24657 [Converted].png

by BUU

Youtube Channel: https://bit.ly/3BWDP5j

บริการระบบสำหรับโรงพยาบาล และผู้ติดเชื้อที่ต้องแยกตัวที่บ้าน (Home Isolation)

weSAFE@HOME Virtual Clinic for Home Isolation เป็นระบบที่รองรับมาตรการ Home Isolation ให้ผู้ติดเชื้อโควิดกลุ่มสีเขียวกักตัวที่บ้าน สามารถบันทึกข้อมูลสุขภาพจากอุปกรณ์ รายงานผลค่าสุขภาพส่งไปยังโรงพยาบาลต้นสังกัด นัดหมายแพทย์เพื่อติดตามอาการ สามารถ Video Call เพื่อขอรับคำปรึกษาจากผู้ดูแล และเชื่อมต่อข้อมูลสุขภาพไปยังสมาชิกในครอบครัวเพื่อช่วยเฝ้าระวัง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมทันท่วงทีและรวดเร็วที่สุด 

patient-2-01.png
กลุ่มผู้ติดเชื้อสีเขียว คือ ?

ผู้ติดเชื้อโควิดกลุ่มสีเขียว จากการตรวจคัดกรองเชิงรุก และจากระบบบริการ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ไม่มีอาการหรือมีอาการเล็กน้อย เช่น ไข้ ไอ น้ำมูก ตาแดง ผื่นขึ้น อายุไม่เกิน 60 ปี ไม่มีอาการทางเดินหายใจส่วนล่าง จะนำเข้า รพ.สนาม หรือฮอสพิเทล (Hospitel) และกักตัวที่บ้าน (Home Isolation) ระบบ weSAFE@HOME จะช่วยเฝ้าระวังผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวที่จะเพิ่มความรุนแรงถึงขั้นกลุ่มสีเหลืองและสีแดงที่จะต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล รวมทั้งให้แพทย์สามารถติดตามอาการ และให้คำปรึกษาได้อย่างใกล้ชิดโดยผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางมาที่โรงพยาบาล โดยมีขั้นตอนง่ายๆ ในการเข้าร่วมบริการ weSAFE@HOME 

computer.png
app store.png
Google Play Icon + Imported Layers + Imp
play store.png
Google Play Icon + Imported Layers + Fil
application.png
family.png
1
2
3
4

โรงพยาบาลลงทะเบียนผู้ติดเชื้อที่เข้าเกณฑ์การแยกตัวที่บ้าน (Home Isolation) ในระบบ weSAFE@Home Virtual Clinic Platform ของโรงพยาบาล

ผู้ใช้งานดาวน์โหลด LINE OA หรือ AIDERY Connect Application สามารถใช้ได้ทั้งระบบปฏิบัติการ iOS และ Andriod

ผู้ใช้งานเพิ่มข้อมูลสุขภาพของตนเอง และลงทะเบียนเพิ่มอุปกรณ์ที่ได้รับ

ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มสมาชิกในครอบครัวเพื่อแชร์ข้อมูลสุขภาพ แม้ครอบครัวของคุณอยู่ไกลกัน ก็สามารถรับรู้สถานการณ์ได้

ขั้นตอนง่ายๆ เพื่อเข้าร่วมบริการ weSAFE@HOME
hospital-2.png

การดำเนินงานของโรงพยาบาล

1. ประเมินความเหมาะสมสำหรับผู้ติดเชื้อ ตามดุลยพินิจของแพทย์

2. ลงทะเบียนผู้ติดเชื้อเข้าเกณฑ์การแยกตัวบ้านในระบบ weSAFE@Home Virtual Clinic Platform

3. ถ่ายภาพรังสีทรวงอก (Chest X-ray) ในวันแรกที่วินิจฉัย (ถ้าสามารถทำได้)

4. แนะนำการปฏิบัติตัวให้กับผู้ป่วยติดเชื้อ รวมทั้งให้ผู้ติดเชื้อดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น AIDERY Connect เพื่อติดตามประเมินอาการผู้ติดเชื้อระหว่างการแยกตัวที่บ้าน โดยให้ผู้ติดเชื้อวัดอุณหภูมิ และออกซิเจนในเลือด (Oxygen Saturation) บันทึกข้อมูลลงในแอปพลิเคชั่นทุกวัน

5. เมื่อผู้ติดเชื้อมีอาการมากขึ้น จะมีระบบรับ-ส่งต่อผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาล

6. ทั้งนี้ระหว่างติดตามอาการของผู้ป่วย แพทย์อาจพิจารณาให้การรักษาตามความเหมาะสม ตามแนวทางเวชปฏิบัติการดูแลรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข โดย weSAFE@Home Virtual Clinic Platform มีระบบวิเคราะห์ข้อมูลสุขภาพ สามารถสร้างแผนการดูแล กำหนดผู้ดูแล กำหนดและแจ้งเตือนวันที่และเวลาเพื่อติดตามอาการผู้ติดเชื้อด้วย Video Conference เพื่อสามารถติดตามอาการผู้ติดเชื้ออย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้รับการช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีและรวดเร็วที่สุด

 

 

คำแนะนำเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วยในการสังเกตอาการตนเอง
1. ให้สังเกตุอาการตนเอง วัดอุณหภูมิร่างกาย และออกซิเจนในเลือด (Oxygen Saturation) และบันทึกลงแอปพลิเคชัน AIDERY Connect ทุกวัน

2. หากมีอาการแย่ลง คือ มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ เช่น หอม เหนื่อย ไข้สูงลอย ไม่สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันได้ ให้รีบโทรติดต่อโรงพยาบาลที่ท่านรักษาอยู่

3. เมื่อจะต้องเดินทางไปโรงพยาบาล ให้ใช้รถยนต์ส่วนตัวหรือรถที่โรงพยาบาลมารับ ไม่ใช้รถสาธารณะ ให้ทุกคนในรถใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเดินทาง หากมีผู้ร่วมยานพาหนะมาด้วย ให้เปิดหน้าต่างรถเพื่อเพิ่มการระบายอากาศ

quarantine.png

weSAFE@HOME
เราช่วยอะไรคุณได้บ้าง

อยู่คนเดียวไม่เหงา ด้วยกิจกรรมจาก weSAFE@Home

ช่วยกันหยุดเชื้อ เพื่อคนที่รัก สำหรับผู้ติดเชื้อโควิด ที่มีผลการตรวจประเมินจากแพทย์แล้วว่า อยู่ในกลุ่มสีเขียว จำเป็นต้องหยุดเรียน หยุดงาน และพักอยู่กับบ้านจนกว่าอาการจะหายเป็นปกติ เพื่อลดการแพร่เชื้อ weSAFE@Home Virtual Clinic  มีกิจกรรมให้คุณเข้าร่วมมากมาย  ด้วยการสร้างกิจกรรมสันทนาการร่วมกัน หรือ การออกกำลังกาย (เบาๆ) เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงให้ร่างกายสามารถนำภูมิคุ้มกันเหล่านี้ ไปต่อสู้กับเชื่อไวรัสได้อย่างมีประสิทธิภาพ

patient-2-03.png

ผู้ติดเชื้อดาวน์โหลด LINE OA หรือ AIDERY Connect Application

สายใยครอบครัว อยู่ไกล แต่ดูแลกันได้เสมอ

ถึงแม้ผู้ติดเชื้อโควิด จะต้องกักตัวรักษาเพียงลำพัง แต่​สามารถเชื่อมโยงสายใยครอบครัวด้วยกันได้ผ่านระบบ Line OA หรือ แอปพลิเคชั่น AIDERY Connect ที่จะคอยอัพเดทสถานะค่าสุขภาพต่าง ๆ ของคุณ ให้กับครอบครัวทราบร่วมกันอยู่เสมอ ตั้งแต่อุณหภูมิร่างกาย ระดับค่าออกซิเจนในเลือด ค่าความดัน และอัตราการเต้นของหัวใจ เพื่อลดความรู้สึกกังวลต่อตนเองและครอบครัวลง โดยสมาชิกทุกคนสามารถตรวจเช็คค่าสถานะสุขภาพของบุคคลในครอบครัวได้เสมอ ตลอด 24 ชม.

weSAFE@Home Flow.jpg

ลดระยะห่างระหว่างผู้ติดเชื้อและแพทย์ที่ทำการรักษา โดยผู้ติดเชื้อสามารถรับนัดหมายตารางเวลาเพื่อรับการปรึกษาอาการจากแพทย์ผู้ดูแลได้ผ่านบริการ VDO Conference โดยผู้ติดเชื้อไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังโรงพยาบาล เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ 

patient-2-02.png

LINE OA หรือ AIDERY Connect Application

แม้กักตัวอยู่บ้าน แต่มีทีมบุคลากรทางการแพทย์คอยดูแลอยู่ใกล้ชิด

ผู้ติดเชื้อสามารถเลือกรับอาหารขณะที่รักษาตัวอยู่ที่บ้าน (Home Isolation) ได้ 2 ช่องทาง

 

ช่องทางที่ 1: รับอาหารจากครัวของโรงพยาบาลที่ลงทะเบียน แล้วจัดส่งไปที่บ้าน โดยแจ้งความประสงค์จะขอใช้บริการกับโรงพยาบาล และ

 

ช่องทางที่ 2: ผู้ป่วยสั่งออเดอร์ผ่าน แอปพลิเคชัน iOrderFresh by กิน-อยู่-ดี โดยระบบจะปิดรับออเดอร์ภายในเวลา 17:00 น. ของทุกวัน และจัดส่งอาหารให้ผู้ป่วยในวันถัดไป ก่อนเวลา 8:00 น. ในแอปพลิเคชัน หมวดหมู่เมนู COVID@Home จะมี playlist ของเซ็ทเมนูอาหาร (อาหาร ของหวาน/ผลไม้ เครื่องดื่ม) ให้ผู้ป่วยเลือกสั่งด้วยตัวเอง โดยโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยลงทะเบียนจะเป็นผู้สนับสนุนค่าอาหารให้วันละ ไม่เกิน 3 เซ็ทเมนูอาหาร ตลอดระยะเวลาที่รักษาตัวอยู่ที่บ้าน 14 วัน

homeisolation.jpeg

iOrderFresh by กิน-อยู่-ดี เป็นแพลตฟอร์มศูนย์กระจายสินค้า ทำหน้าที่รวบรวมคำสั่งซื้อ (ออเดอร์) คัดแยก บรรจุหีบห่อ และกระจายสินค้าเกษตร-อาหาร สินค้าสุขภาพ ส่งตรงถึงผู้บริโภค รวมทั้ง มีระบบ Food Log ซึ่งสามารถใช้บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูลการกินของผู้ป่วยขณะที่รักษาตัวอยู่ที่บ้าน เพื่อให้แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพวินิจฉัยและให้คำแนะนำ

14 วันอุ่นใจ ด้วยระบบจัดส่งอาหารถึงบ้านคุณ
bottom of page